Tevreden klant…

Tevreden klant…

Afgelopen maand heeft onze klant 2AT het ISO-certificeringstraject succesvol afgesloten. 2AT is een IT dienstverlener met diepgaande kennis van techniek en onderwijsprocessen. Vandaag is Ruben Hassing van 2AT aan het woord om zijn ervaringen te delen over het certificeringstraject.

Waarom wilde 2AT een ISO certificaat behalen?
Het behalen van een certificaat is voor 2AT geen doel op zich. Het beter maken van de organisatie om daarmee de klanten beter te kunnen bedienen wel. Certificering, of eigenlijk het proces tot aan de certificering, zagen we als één van de middelen die daaraan zouden kunnen bijdragen. We hebben daarbij expliciet gesteld dat als certificering in onze ogen het beter maken van de organisatie in de weg zou staan, we de certificering achterwege zouden laten. Dat bleek echter niet het geval.
De toenemende vraag naar ISO-9001 certificering in aanbestedingsprocedures is ook een argument geweest om naar ISO certificering te kijken en ook de laatste stap in het traject te zetten; de daadwerkelijke certificering.

Wist je wat je te wachten stond binnen dit traject?
Ja, min of meer wel, uit ervaring met een kwaliteitssysteem en audits in een andere organisatie. De uitdaging die ik voor me zag, was het maken van een eenvoudig systeem dat op alle onderdelen toegevoegde waarde heeft, goed onderhoudbaar is en succesvol getoetst kan worden aan de norm.

Jullie hebben ervoor gekozen bijna alles zelf te doen en SAM alleen in te schakelen voor advies en toetsing; hoe heb je de aanpak/begeleiding die SAM heeft gegeven ervaren?
Top of mind zeg ik direct: Goed! De quick scan – uitgevoerd door Jacqueline en Charlotte – is niet alleen een goed middel om duidelijk te krijgen wat er al is en wat er nog niet is, maar ook om meer begrip te krijgen van de norm zelf en wat er nodig is om daaraan te voldoen. Het zit in ons bloed om heel scherp te zijn op de toegevoegde waarde van elk element. Het daarover kunnen sparren met mensen die kennis en ervaring hebben is dan heel nuttig. Ik hoop dat de SAM-medewerkers dat ook zo hebben beleefd, want we hebben tot en met de interne audit wel eens flink gediscussieerd. De terugkoppeling uit de door SAM uitgevoerde interne audit  – uitgevoerd door Lennard en Charlotte – heb ik ook als heel nuttig ervaren. In die terugkoppeling zat de toegevoegde waarde die nog nodig was om de laatste stap te zetten naar externe toetsing.

Heeft het certificaat al een mooi plaatsje aan de muur gekregen?
De certificerende instantie blijkt een paar weken nodig te hebben om het certificaat te versturen, maar tegen die tijd zullen we vast een mooie plek vinden.

Wil je meer informatie  over een LEAN ISO 9001 certificering (2008 of 2015)? Bekijk dan deze lean presentatie over onze aanpak of neem contact op met Roland Blaauw (06 43029595 of rjblaauw@sam-kwaliteit.nl)