Audits

Audits maken aantoonbaar dat een organisatie werkt conform de afgesproken werkwijze. Mede om deze reden zijn audits vaak verplicht vanuit de overheid of klanten. Lees meer...

Certificering

Een certificaat maakt veelal aantoonbaar dat kwaliteitsborging en continue verbeteren voor uw organisatie belangrijk is. SAM Kwaliteit organiseert uw (her)certificatie. Lees meer...

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement is gericht op het leveren van gegarandeerde kwaliteit en voldoen aan de klantwens. Door structureel toetsen, evalueren en bijstellen van processen ontstaat een cyclus van continu verbeteren. Lees meer...

Kwaliteit is maatwerk SAM kwaliteit