Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement in de lijn
SAM Kwaliteit richt uw kwaliteitsmanagementsysteem in, volgens een norm of model of volgens de eisen en wensen van uw organisatie. Ons uitgangspunt is: grondig maar pragmatisch. In de praktijk betekent dit: hergebruiken van wat al goed is en aanvullen met wat vereist is. Wij helpen tevens bij het opschonen en verbeteren van uw bestaande kwaliteitsmanagementsysteem.

Kwaliteitsmanagement in projecten
SAM Kwaliteit helpt de projectmanager bij het verhogen van de beheersbaarheid van het project, zodat de projectdoelstellingen met meer zekerheid gerealiseerd worden. Hierbij is het aantoonbaar uitvoeren van beheersmaatregelen op risicovolle processen een belangrijk element (zoals bij projectmanagementmethodes als Prince2 en IPM).

Doel van Kwaliteitsmanagement
Kwaliteitsmanagement geeft richting aan het borgen van een kwaliteitsniveau, het continu verbeteren en het voldoen aan de klantwens. Kwaliteitsmanagement ondersteunt de organisatie bij het inrichten van de Deming-cirkel (cyclus van  Plan-Do-Check-Act). Door structureel toetsen, evalueren en bijstellen van processen ontstaat een cyclus van continu verbeteren van de kwaliteit.
In een goed ingericht systeem vormen verbetervoorstellen automatisch input voor uw processen. Zo genereert uw kwaliteitssysteem stuurinformatie waarmee u efficiëntie en effectiviteit kunt verhogen.

Heeft u een vraagstuk op het gebied van kwaliteitsmanagement, neem dan contact op met Roland Blaauw (rjblaauw@sam-kwaliteit.nl, 06-43029595). Wij komen vrijblijvend bij u langs om samen de aanpak af te stemmen op uw vraag.