Audits

Audits

SAM Kwaliteit adviseert en ondersteunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van uw auditproces en auditjaarplannen. U kunt natuurlijk ook bij ons terecht voor maatwerk audittrainingen.

Wilt u toetsen of uw organisatie klaar is voor certificering volgens nieuwe ISO 9001:2015 norm?
In een korte inventarisatie kijken wij of uw processen auditeerbaar zijn en welk wijze van auditen de gewenste informatie oplevert. Vervolgens voeren wij een audit uit om te toetsen of u een certficeringsaudit succesvol kan afsluiten.
Wij adviseren onze klanten liever om deze audit zelf uit te voeren. Onze auditor begeleidt uw interne auditteam bij het voorbereiden en uitvoeren van de audit en bij het opstellen van de rapportage.

Wilt u meer zekerheid over de kwaliteitsborging van uw leverancier ten aanzien van de contractafspraken? U kunt SAM Kwaliteit ook inschakelen voor leveranciersaudits.
Samen met uw medewerkers toetsen wij bij uw leverancier hoe de kwaliteit van de door u af te nemen producten of diensten geborgd is.

Graag adviseren wij u over de certificerende instantie die het beste bij uw organisatie past. Wij voeren zelf geen certificeringsaudits uit: SAM Kwaliteit is in deze te vergelijken met een rijschool; voor de certificering schakelt u een examinator in.

Voor vragen over audits kunt u contact opnemen met Jacqueline Blaauw (jblaauw@sam-kwaliteit.nl, 06-21264314) of het contactformulier invullen.