Leveranciersaudits

Leveranciersaudits

Leveranciersaudits

Een leveranciersaudit geeft u inzicht in de kwaliteitsborging van uw leverancier ten aanzien van de contractafspraken. Aan de hand van uw vraag toetsen wij bij uw leverancier of deze zijn risico’s beheerst en hoe de kwaliteit van de door u af te nemen producten of diensten geborgd is. Bij een leveranciersaudit identificeren wij veelal ook verbeterpotentieel van uw contractafspraken.

Een leveranciersaudit kan uitgevoerd worden op basis van de overeenkomst die u gesloten heeft of op het kwaliteitsmanagementsysteem van de leverancier. Bij de voorbereiding van een leveranciersaudit betrekken wij medewerkers uit uw organisatie die inzicht hebben in de gemaakte afspraken.

U kunt SAM Kwaliteit inschakelen voor het ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van leveranciersaudits.

Van een leveranciersaudit krijgt u een uitgebreid auditrapport met aanbevelingen voor verbetering. Een leveranciersaudit wordt uitgevoerd door een auditteam onder leiding van een Lead Auditor van SAM Kwaliteit. In het auditteam kunt u interne auditoren uit uw organisatie laten deelnemen. Zij hebben kennis van de eisen die u stelt aan de leverancier. Zij krijgen zo tevens de gelegenheid te leren van een ervaren auditor.

Voor vragen over audits kunt u contact opnemen met Jacqueline Blaauw (jblaauw@sam-kwaliteit.nl, 06 21264314) of het contactformulier invullen.