Interne audits

Interne audits

Interne audits
SAM Kwaliteit adviseert en ondersteunt bij ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van interne audits.

Interne audits vinden plaats op basis van uw eigen procesbeschrijvingen of procedures, al dan niet gevat in een kwaliteitsmanagementsysteem. Interne audits zijn aanleiding om kritisch naar ingerichte processen te kijken en verbeterpotentieel te identificeren. Bevindingen van interne audits geven antwoord op vragen als: ‘Kunnen wij sturen met de informatie die ons managementsysteem oplevert?’ en ‘Zijn wij echt gericht op continue verbeteren?’

Soms is het verstandig een uitgebreide interne audit te laten uitvoeren voorafgaand aan een audit door een certificerende instantie, als een generale repetitie. Zo kunt u oefenen voor de certificeringsaudit en de eventueel benodigde verbeteringen doorvoeren zonder dat uw certificaat gevaar loopt.

Interne audits leveren het beste resultaat als de aanpak past binnen uw organisatie. Voor het uitvoeren van uw  interne audits kunt u een adviseur van SAM Kwaliteit inschakelen. In een korte inventarisatie kijken wij  welke wijze van auditen de gewenste informatie oplevert. De lead auditor wordt bij interne audits ondersteund door een onafhankelijke medewerker met voldoende kennis van het te auditen proces.

Wij organiseren ook trainingen om uw medewerkers op te leiden tot interne auditor. Na het volgen van de training beschikken zij over de benodigde basiskennis van kwaliteitsmanagement en eventueel van toepassing zijnde normen. In de training wordt vooral veel aandacht besteed aan de voorbereiding en uitvoering van een audit, het maken van een auditplanning en het opstellen van een goede rapportage. 

Voor vragen over audits of audittrainingen kunt u contact opnemen met Jacqueline Blaauw (jblaauw@sam-kwaliteit.nl, 06-21264314) of het contactformulier invullen.