Projectbeheersing bij RWS

Projectbeheersing bij RWS

Grote infrastructurele projecten worden vaak naar het Integraal Projectmanagement Model (IPM) ingericht. Naast de managementgebieden Omgeving en Techniek, die zich voornamelijk bezig houden met ‘wat’ gebouwd wordt, zijn er Contractmanagement om het tot stand komen en uitvoeren van een overeenkomst te begeleiden, Projectmanagement voor de integrale leiding én Projectbeheersing.

Projectbeheersing zorgt, zoals de naam al doet vermoeden, dat een project beheerst verloopt. De focus ligt daarbij op integraliteit en voorspelbaarheid.
Integraliteit ontstaat door te blijven werken aan verbinding binnen de managementgebieden. Dit kan door processen en ieders verantwoordelijkheid daarin op te stellen en te communiceren, maar ook door het opstellen van planningen waardoor afhankelijkheden zichtbaar worden.

Voorspelbaarheid begint, naast eerder genoemde planning, voornamelijk bij risicobeheersing. Risicobeheersing maakt het mogelijk in te spelen op kansen en bedreigingen. Het benoemen van ontwikkelingen en factoren die de projectdoelstellingen bedreigen, stelt een team in staat tijdig beheersmaatregelen te treffen en uit te voeren. Risico-inventarisaties vinden bij voorkeur met een bepaalde frequentie plaats. Daardoor kan gefocust worden op ontwikkelingen en beheersmaatregelen; wie voert wanneer welke beheersmaatregel uit? Als maatregelen zijn uitgevoerd, wordt integraal bepaald wat het geschatte effect van de beheersmaatregel is. In sommige gevallen neemt de kans van optreden af, in andere gevallen de effecten. Sommige risico’s zijn tot nul te reduceren, andere risico’s treden op en blijven onverminderd hoog in de scores voorkomen, omdat het simpelweg mogelijk is dat het nog een keer optreedt.

Naast plannings- en risicomanagement, is projectbeheersing verantwoordelijke voor financiën, capaciteitsplanning, documentmanagement, en scopemanagement. Niet geheel toevallig hebben al deze verantwoordelijkheidsgebieden invloed op elkaar. Integraliteit speelt binnen het aandachtsgebied projectbeheersing een grote rol en stelt deze discipline in staat integraliteit en voorspelbaarheid te bieden voor het hele managementteam.