Supplier audits

Supplier audits

UK VERSION!

Leveranciersaudits

Een leveranciersaudit geeft u inzicht in de kwaliteitsborging van uw leverancier ten aanzien van de contractafspraken. Aan de hand van uw vraag toetsen wij bij uw leverancier hoe de kwaliteit van de door u af te nemen producten of diensten geborgd is. Bij een leveranciersaudit identificeren wij veelal ook verbeterpotentieel van uw contractafspraken.

Een leveranciersaudit kan uitgevoerd worden op basis van de overeenkomst die u gesloten heeft, of op het kwaliteitsmanagementsysteem van de leverancier. Bij een leveranciersaudit betrekken wij medewerkers uit uw organisatie die inzicht hebben in de gemaakte afspraken.

SAM Kwaliteit adviseert en ondersteunt bij ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van audits.