Externe audits

Externe audits

Externe audits
Met een externe audit toetsen wij of uw organisatie de eisen van een norm of model degelijk geïmplementeerd heeft in de processen. Normen kunnen bijvoorbeeld algemene normen als ISO 9001, 14001 of 27001, INK of HACCP zijn, maar ook branche-specifieke normen zoals HKZ, Bouwgarant of CKB.

Een externe audit geeft u een goede indicatie of uw organisatie een (her)certficeringsaudit succesvol kan afsluiten. Medewerkers kunnen oefenen zonder dat uw certificaat in gevaar komt en u heeft de gelegenheid de noodzakelijke verbeteringen door te voeren en eventuele tekortkomingen op te lossen. Van een externe audit krijgt u een uitgebreid auditrapport met aanbevelingen voor verbetering.

Een externe audit wordt uitgevoerd door een onafhankelijk extern auditteam. U kunt er ook voor kiezen uw interne auditoren te laten deelnemen aan het auditteam. Zij krijgen zo de gelegenheid te leren van een ervaren auditor.

Voor vragen over audits kunt u contact opnemen met Jacqueline Blaauw (jblaauw@sam-kwaliteit.nl, 06-21264314) of het contactformulier invullen.