Mo aan het woord!

Mo aan het woord!

Elke week vertellen wij iets over nieuws die speelt in onze branche. Vandaag vertellen wij iets over onze nieuwste medewerker: Momodou Danso.

Kun je kort iets vertellen over jezelf?
Mijn volledige naam is Momodou, maar ze noemen me Mo of Modou. Ik ben geboren in Gambia en in 2000 ben ik naar Nederland gekomen. Ik hou me graag bezig met maatschappelijke vraagstukken met name in internationale ontwikkelingssamenwerking. Zo ben ik medeoprichter van de stichting Terra Origin. Terra Origin houdt zich concreet bezig met de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Gambia, op kleine schaal. Met het organiseren van goed onderwijs streven wij naar de ontwikkeling van mensen, zodat zij op termijn zichzelf verder kunnen ontwikkelen op eigen kracht. Voor meer informatie over Terra zie graag onze website: www.terraorigin.nl.
In mijn vrije tijd breng ik graag tijd door met mijn verloofde en drie kinderen.

En wat is je achtergrond en je werkervaringen?
Ik heb een studie gevolgd als verpleegkundige. In 2007 ben ik uit de zorg gestapt en bij de Belastingdienst gaan werken. Hier ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met programma/projectmanagement. Daarna heb ik verschillende functies gehad als PMO zoals bij het Ontwikkelcentrum, een educatieve uitgeverij voor het groen onderwijs. Je kunt hierbij denken aan werkzaamheden als coördineren van diverse projecten, contractmanagement, contact houden met scholen en bedrijven.

Nu ben je via SAM gedetacheerd bij BIJ12. Wat is het voor een bedrijf?
Steeds meer taken die in het verleden door de rijksoverheid gedaan werden, worden nu gedecentraliseerd naar provincies en gemeenten. Zoals natuurbeleid (naar provincies) en de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (naar gemeenten). Voor de twaalf provincies betekent dit een uitbreiding van taken, vooral op het gebied van natuur en informatiesystemen. Om dat werk goed en in veel gevallen ook samen uit te voeren, ontstond vanuit de provincies de behoefte aan een aparte uitvoeringsorganisatie. Vanuit het Interprovinciaal Overleg, waar de samenwerkende provincies in zijn verenigd, is daarom BIJ12 opgericht.

Bij BIJ12 ben je projectsecretaris. Wat zijn hier je werkzaamheden?
Ik heb verschillende werkzaamheden. Dit zijn werkzaamheden als verzamelen, structureren en vertalen van informatie naar managementinformatie. De termijnagenda, actielijsten en het terugkoppelen van verslagen uit diverse overleggen. Het bewaken van de voortgang van de planning, risico’s/kansen zijn ook onderdeel van mijn werkzaamheden. Daarnaast ondersteun ik de projectmanagers/kwartiermakers.

Wat vind je leuk aan deze werkzaamheden?
Het is afwisselend en dynamisch. Je hebt veel contact met veel partijen (stakeholders). Naast de PMO werkzaamheden waarbij ik zorg voor structuur en het goed verlopen van het project ben ik hands-on bezig. Als PMO is het altijd afwachten in welke branche je werkzaam bent. Werken bij BIJ12 zorgt ervoor dat ik meer inzicht krijg in hoe de provincies werken. Het is dan ook heel interessant om mee te maken hoe de overheid en Provincies bezig zijn om invulling te geven aan de nieuwe omgevingswet.

Bij SAM draait het om kwaliteitsmanagement. Wat weet jij van dit vakgebied?
Kwaliteitsmanagement als vakgebied is voor mij nog vrij nieuw. Wel heb ik er door de jaren heen indirect mee te maken gehad. Als PMO draag je natuurlijk bij aan het goed functioneren van het project bijvoorbeeld d.m.v. bijhouden van issue- en risicologs, actielijsten en goed documentbeheer. Ik hoop veel over kwaliteitsmanagement te weten te komen nu ik werk voor SAM Kwaliteit.

Als laatste: wat spreekt jou aan in ons bedrijf?
Dit is pas mijn vierde week bij SAM. Dus ik kan er nog niet heel veel over zeggen. Wat mij in deze weken opvalt is het “familiegevoel” dat hier heerst. Je voelt je welkom.

Meer lezen over Momodou Danso?
Lees dan verder op zijn pagina of bekijk zijn LinkedIN.