De HLS: geen garantie voor eenduidigheid

De HLS: geen garantie voor eenduidigheid

De High Level Structure is het antwoord van ISO op de vraag uit de markt om normen voor managementsystemen beter op elkaar aan te sluiten. Met deze structuur zouden normen voor bijvoorbeeld kwaliteits-, milieu- en arbomanagement makkelijk kunnen worden geïntegreerd in het managementsysteem van een organisatie. Wij namen voor u de proef op de som.

NTA8120 versus ISO 9001:2015
Voor een klant onderzocht SAM Kwaliteit de delta tussen de eisen van ISO 9001:2015 en NTA8120, een Nederlandse Technische Afspraak voor Assetmanagement. Omdat beide normen conform de High Level Structure ingericht zijn leek het maken van de vergelijking een klusje voor een rustige vrijdag: de hoofdstuk indeling is immers gelijk! En daarmee verwachtten wij dat de inhoud per hoofdstuk ook goeddeels overeen zou komen… Uiteindelijk nam de analyse aanzienlijk meer tijd in beslag. Al was het maar omdat eis die in de ene norm bijvoorbeeld in paragraaf 6.2.2.5.h staat, in de andere norm te vinden is onder 6.2.2.e, of soms zelfs verdeeld is over 2 eisen.

Dichterlijke vrijheid
Een norm met als doel ‘het formuleren van managementsysteemeisen voor het optimaal beheren van de (externe) veiligheid, kwaliteit en capaciteit van de elektriciteits- en gasnetten’ voegt uiteraard branche-specifieke eisen toe maar ten aanzien van thema’s als context, beleid en planning zouden inhoudelijke afwijkingen ten opzichte van bijvoorbeeld de ISO 9001 beperkt moeten zijn.

Bij een echt inhoudelijke vergelijking op eis-niveau blijkt echter dat normencommissies een grote vrijheid hebben bij de invulling van eisen binnen de thema’s. Zo zijn de eisen t.a.v. beleid in de NTA veel verder uitgewerkt dan in ISO 9001. Met betrekking tot Middelen zijn de eisen van de ISO 9001, voor ons enigszins onverwacht, juist tot een dieper niveau uitgeschreven. De NTA is in een aantal opzichten eerder te vergelijken met de voorganger van de ISO 9001:2015, de ‘2008’. Zo wordt een aantal procedures en registraties geëist, bijvoorbeeld voor documentenbeheer en het uitvoeren van interne audits. Meest opvallend vonden wij dat de NTA geen eisen stelt aan klanttevredenheid.

Wie denkt dat implementeren van nieuwe normen door de HLS veel eenvoudiger is geworden, moet dus een zeer inhoudelijke analyse doen om zich ervan te verzekeren dat de vlag in beide gevallen dezelfde lading dekt.

Heeft u ook normen die u graag eens op eisniveau met elkaar vergeleken wilt hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op via Roland Blaauw (rjblaauw@sam-kwaliteit.nl of 06 43029595)