De gekantelde kwaliteitscirkel: de CAPD-cyclus!

De gekantelde kwaliteitscirkel: de CAPD-cyclus!

De kern van kwaliteitsmanagement bestaat uit het borgen van kwaliteit, het continu verbeteren en het voldoen aan de klantwens. De alom bekende kwaliteitscirkel van Deming is hiervan een heel eenvoudig weergave.

PDCA-cyclus…
Nog even heel kort:  De kwaliteitscirkel is in 1948 ontwikkeld door William Edwards Deming als creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossing. Deming was een statisticus en vooral bekend om zijn werk in Japan. (Vind je het leuk om meer te lezen over de man en zijn werk kijk dan op https://www.deming.org/. De door hemzelf opgerichte Deming Foundation is nog steeds actief!)
De kwaliteitscirkel is opgebouwd uit vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn. Het continu doorlopen van deze cyclus zorgt voor de borging van kwaliteit en continue verbetering. Kwaliteitsverbetering is continue onder de aandacht.

Kwaliteitscirkel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Planfase kijkt een organisatie naar de huidige werkzaamheden, bepaalt de doelstellingen en stelt een plan op om deze te behalen. Nog belangrijker dan het plannen van verbeteringen is het daadwerkelijk uitvoeren van deze verbeteringen in de Do-fase. In de Check-fase worden doorgevoerde verbeteringen vervolgens getoetst en vergeleken met zowel de voorgaande situatie als de doelstellingen. In de Act-fase van de cirkel van Deming worden het oorspronkelijke plan maar ook de normen bijgesteld op basis van de resultaten uit de Check en met de doelstellingen in het achterhoofd.

…of de CAPD-cyclus?

In realiteit hebben we echter zelden te maken met een cyclus die begint bij de Planfase, in organisaties is immers zelden sprake van een Green Field-situatie. Een organisatie heeft vaak al verbeterpotentieel geïnventariseerd (al dan niet expliciet )en gaat op basis daarvan aan de slag met prioriteren en handelen. Wij adviseren daarom om de cyclus te beginnen met de Check. Door meer aandacht te besteden aan de resultaten uit de Check-fase, en deze écht als basis en prioriteit te gebruiken voor het stellen van doelen, wordt het effect van de cyclus groter. De activiteiten dragen dan aantoonbaar bij aan het oplossen van geconstateerde problemen of aan het oogsten van verbeterpotentieel. Het is dan wel belangrijk om steeds terug te gaan naar de vraag: “wat wilden wij ook alweer verbeteren, wat is ons doel, en is de maatregel die we bedacht hebben ook echt effectief?”

Voordelen?
In veel organisaties wordt de cirkel niet integraal en consequent toegepast. Daarmee gaat de kracht van de eenvoud verloren.  Door de cyclus steeds consequent te doorlopen ontstaat een goede gewoonte, ingebed in de organisatie. Het moet een tweede natuur worden voor alle medewerkers! Door alle activiteiten te volgen is er aandacht voor de huidige situatie, worden verbeteringen doorgevoerd, resultaten gemeten en conclusies verwerkt in een bijgesteld plan. Zo implementeer je een cyclus van continu verbeteren en kwaliteitsborging.

Wilt u continu verbeteren aan de hand van het daadwerkelijke verbeterpotentieel in uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.