Eigenschappen die…

Eigenschappen die…

…een kwaliteitsmanager moet bezitten!

De adviseurs van SAM Kwaliteit helpen bij het inrichten van het kwaliteitsmanagementsysteem. Maar dan begint het pas echt: de implementatie van het systeem en zorgen dat kwaliteitsmanagement zijn toegevoegde waarde blijft houden voor de organisatie, dat zijn uitdagingen voor de organisatie zelf. Vaak is de organisatie en coördinatie in handen van een kwaliteitsmanager. Stéphani zocht voor ons uit wat nu de eigenschappen zijn die horen bij een goede en gedegen kwaliteitsmanager:

Een aantal eigenschappen die een kwaliteitsmanager moet hebben ligt voor de hand: een goede kwaliteitsmanager heeft oog voor detail en heeft een intrinsieke behoefte om (processen) te verbeteren. Daarnaast moet een kwaliteitsmanager collega’s kunnen motiveren en inspireren. Dat vergt naast overtuigingskracht ook relativeringsvermogen en humor!

Naast deze eigenschappen zijn er een aantal kwaliteiten die wat minder voor de hand liggen maar die volgens onze overtuiging noodzaak zijn voor effectief kwaliteitsmanagement:

“Sparringpartner voor de directie kunnen zijn”

Het kwaliteitsmanagementsysteem is een instrument voor het management en kan daarom niet los worden gezien van het topmanagement. Het is daarom belangrijk dat de kwaliteitsmanager aanwezig kan en durft te zijn tijdens directievergadering. Een goede kwaliteitsmanager beschikt natuurlijk over een luisterend oor maar durft ook vragen te stellen aan de directieleden. De directie weet immers welke informatie over welke processen uit het kwaliteitsmanagementsysteem moeten komen om te kunnen sturen en bijstellen. De directie moet uitgedaagd te worden om hierover na te denken en haar standpunten te onderbouwen. Zo kan het maximale gehaald worden uit het kwaliteitsmanagementsysteem.

“De kwaliteitsmanager zorgt dat het gebeurt!”

Daarnaast is een kwaliteitsmanager een echte aanpakker. De besluiten die gemaakt worden tijdens bijvoorbeeld een directievergadering moeten omgezet worden naar een strategie en doelen richting de werkvloer. Een goede kwaliteitsmanager zorgt dat dit gebeurt. Dit betekent niet dat hij alles zelf doet, maar juist dat hij het proces faciliteert en zaken uitzet naar betrokken managers.

“Signalen en gebeurtenissen analyseren in de omgeving en vertalen naar de organisatie”

 Een goed ingericht kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op duidelijke procesbeschrijvingen, opgenomen in een leesbaar procesmodel. De kwaliteitsmanager beheert dit model en zorgt dat de samenhang behouden blijft bij wijzigingen in de organisatie. “Wij doen dit al jaren zo en zo gaat het goed” gaat niet op voor een kwaliteitsmanager. Een goede kwaliteitsmanager stelt werkwijzen ter discussie om zo het juiste proces boven tafel te krijgen. De kwaliteitsmanager is dus een procesdenker pur sang.

Onze adviseurs zijn geselecteerd op bovenstaande eigenschappen; zij kunnen ad interim de functie van kwaliteitsmanager vervullen. Heeft u hulp nodig bij het inrichten van uw kwaliteitsmanagementsysteem of behoefte aan een sparringspartner? Neem dan contact met ons op om te kijken waar wij bij kunnen helpen.