Infra

Infra

Kwaliteit in projecten

In de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer
Voor beheersing van grote UAV-GC contracten zet de opdrachtgever vaak Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) in. Systeem- en procestoetsen (audits) worden ingezet om kwaliteit en voortgang van de opdrachtnemer te beoordelen en daaraan gekoppeld worden termijnen al dan niet betaald. Deze toetsen worden steeds belangrijker: voor de opdrachtnemer dus essentieel om bij de toets aan de opdrachtgever aan te tonen dat de kwaliteit en voortgang geborgd zijn. Voor de opdrachtgever van belang om in het kader van de risicogestuurde aanpak de juiste toetsmix en toetsplanning te hanteren. Ook in het kader van Best Value Procurement (BVP) speelt het managementsysteem een grote rol in het vertrouwen van de opdrachtgever in de capaciteiten van de expert die het werk gegund krijgt.

SAM Kwaliteit heeft jarenlange ervaring in infrastructurele werken: aan de zijde van de infrabeheerders en aan de zijde van opdrachtnemers. De adviseurs van SAM Kwaliteit helpen de projectmanager bij het verhogen van de beheersbaarheid van het project, zodat de projectdoelstellingen met meer zekerheid gerealiseerd worden. Belangrijk hierbij is een risicogestuurde aanpak en het aantoonbaar uitvoeren van beheersmaatregelen op risicovolle processen. Dat geldt voor opdrachtnemer en opdrachtgever.

Interne Kwaliteitsborging
SAM kwaliteit adviseert en ondersteunt bij het opstellen van een robuust maar LEAN kwaliteitsmanagementsysteem en een hanteerbare en effectieve auditplanning. Door de projectkwaliteit op het juiste niveau in te richten en daarbij zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande processen en systemen. Zo worden risico’s echt beheerd en beheerst en beschikt de projectmanager steeds over actuele stuurinformatie.

Kwaliteit van uw organisatie

Voor de processen van uw reguliere organisatie is evenzeer van belang dat kwaliteit geborgd wordt en het cijfer van de klant een dikke voldoende is. Goed kwaliteitsmanagement leidt tot efficiënte processen, betrouwbare leveranciers en tevreden klanten. SAM Kwaliteit biedt de juiste adviseur voor zowel de infrabeheerders als voor aannemers en ingenieursbureaus.

Contact
Bent u op zoek naar een kwaliteitsmanager of -adviseur of heeft u ervaring als kwaliteitsmanager in infrastructurele projecten en tijd voor een nieuw project, dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Blaauw (06 – 212 64314, jblaauw@sam-kwaliteit.nl) om de mogelijkheden te bespreken.