Zorg

Zorg

Aan kwaliteit van zorg worden steeds meer en hogere eisen gesteld: de kwaliteit moet aantoonbaar en meetbaar zijn en organisaties en instellingen worden geacht te voldoen aan normen op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Daarnaast moeten zorginstellingen voortdurend meer doen met minder geld. Bij deze verzakelijking van de zorg kan het zinvol zijn eens een adviseur in te schakelen met kennis van de zorg en ervaring in het bedrijfsleven. Adviseurs met ervaring in andere sectoren brengen ideeën en expertise mee die een extra toegevoegde waarde hebben voor de bedrijfsvoering in de zorg.

Voor uw organisatie is dus van belang dat processen zo optimaal mogelijk ingericht zijn. Een degelijk kwaliteitsmanagementsysteem is robuust: medewerkers weten zo wat van hen verwacht wordt en kunnen kwaliteit van zorg leveren. Waar nodig zijn processen en instructies kort en bondig vastgelegd. Een goed kwaliteitsmanagementsysteem is daarnaast ook flexibel: uw medewerkers zijn immers vakbekwame professionals die weten welke zorg zij kunnen bieden zonder dat zij daarbij lijvige protocollen nodig hebben.

Voor de processen van uw reguliere organisatie is evenzeer van belang dat kwaliteit geborgd wordt en het cijfer van uw cliënten een dikke voldoende is. Goed kwaliteitsmanagement leidt tot efficiënte processen, een veilige omgeving voor cliënten en medewerkers en tot tevreden cliënten en cliëntvertegenwoordigers. Onze adviseurs hebben ervaring in diverse zorginstellingen en kennen de gangbare normen en systemen. Onze dienstverlening omvat onder meer:

  • advies of ondersteuning bij de inrichting van uw kwaliteitsmanagementsysteem
  • optimaliseren van processen en Lean maken van bestaande procedures en protocollen
  • voorbereiding voor een certificeringsaudit op de ISO, HACCP of HKZ-norm
  • ondersteuning bij het uitvoeren van interne audits

Contact
Bent u op zoek naar een kwaliteitsmanager of -adviseur  of heeft u ervaring als kwaliteitsmanager in de zorg en bent u op zoek naar een nieuwe opdracht? Neem dan contact op met Jacqueline Blaauw (jblaauw@sam-kwaliteit.nl, 06-21264314).