Beheers uw project!

Beheers uw project!

In de afgelopen jaren is projectbeheersing een steeds belangrijker element geworden bij het succesvol uitvoeren van grote projecten. Onze ervaringen aan klant zijde (RWS, ProRail) bij grote infrastructurele projecten gaan wij nu ook inzetten voor de leveranciers in deze sector.

Aanbestedende diensten zoals Rijkswaterstaat en ProRail beheren hun contracten steeds vaker met Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB): met behulp van audits en producttoetsen bekijkt de opdrachtgever of de opdrachtnemer zijn kwaliteit (en risico’s) beheerst. SAM Kwaliteit adviseert en ondersteunt opdrachtnemers bij de inrichting van projectbeheersing. Een aantoonbaar robuuste projectbeheersing overtuigt uw opdrachtgever dat zijn opdracht bij u in goede handen is.

Onze aanpak:
– In de tenderfase ondersteuning bij het formuleren van projectbeheersingsprocessen en kaders
– Na gunning ondersteuning bij de inrichting van projectbeheersing
– Uitvoeren van interne projectaudits ter voorbereiding op audits door de opdrachtgever

De adviseurs van SAM Kwaliteit weten hoe opdrachtgevers SCB inrichten. SAM Kwaliteit helpt de projectmanager bij het verhogen van de beheersbaarheid van het project, zodat de projectdoelstellingen met meer zekerheid gerealiseerd worden. Hierbij is het aantoonbaar uitvoeren van beheersmaatregelen op risicovolle processen een belangrijk element.
Niet alleen kunnen wij hierbij adviseren en ondersteunen, SAM Kwaliteit kan u ook risicomanagers, kwaliteitsmanagers, planners en adviseurs projectbeheersing leveren.

Contact
Bent u op zoek naar een adviseur die uw organisatie kan helpen bij de inrichting van projectbeheersing? Neem dan contact op met Sjors van Heel (svheel@sam-kwaliteit.nl, 06-42802229).