Over Charlotte…

Over Charlotte…

Vaak vertellen wij in onze nieuwsberichten iets over de nieuwtjes op het gebied van Kwaliteitsmanagement of over onze nieuwe werkzaamheden. Daarnaast vinden wij het ook leuk als jullie ons beter leren kennen! Daarom zal er af en toe een bericht verschijnen over een van onze medewerkers. Dit keer is Charlotte Adama aan de beurt.

Charlotte heeft 1,5 jaar gewerkt als administratief medewerker / adviseur bij SAM Kwaliteit. Daarnaast is zij ook nauw betrokken geweest bij de opbouw van SAM Kwaliteit. Sinds 4 maanden wordt zij als Project Management Ondersteuner gedetacheerd naar Logius. Hier werkt zij in een multidisciplinaire projectomgeving, dat betrekking heeft op de stelseldiensten van Logius. De werkzaamheden die Charlotte uitvoert bestaan onder andere uit het schrijven van een onboarding procedure voor nieuwe medewerkers, het opstellen van financiële rapportages en eindejaarsverwachtingen, het bijhouden van de resource- en projectplanningen, inhuur gerelateerde zaken etc.

Charlotte vindt het erg leuk en leerzaam om voor deze projecten te werken. Naast de standaard PMO werkzaamheden zijn er ook nog veel andere zaken die zij mag oppakken. Ook is het interessant om te kijken hoe de kwaliteit van opgeleverde producten en de processen binnen Logius verbeterd kunnen worden.

Op de vrijdagen werkt Charlotte nog voor SAM Kwaliteit. Op deze manier blijft ze op de hoogte van alles wat er binnen SAM speelt. Op deze SAM-dagen houdt Charlotte zich voornamelijk bezig met de boekhouding en de personeelsadministratie. Daarnaast gaat zij zich binnenkort bezig houden met het optimaliseren van een Kwaliteitsmanagementsysteem voor SAM, zodat ook SAM binnenkort klaar is voor een ISO 9001 certificaat!