SAM Sessies

SAM Sessies

Interne SAM-sessies
SAM Kwaliteit organiseert maandelijks een interne SAM sessie voor haar vaste medewerkers. De agendapunten zijn, op “stand van zaken” na, niet vast. Deze bijeenkomst is bedoeld om elkaar op de hoogte te houden wat er speelt; bij SAM intern, maar ook van situaties bij opdrachtgevers. Alle ervaring bij elkaar zal voor elk vraagstuk een antwoord bieden.

De komende tijd staat in het teken van het ontwikkelen van het kwaliteitssysteem. Goed voorbeeld doet goed volgen: SAM wil haar kwaliteitssysteem gezamenlijk met alle medewerkers bedenken en vorm geven. Daardoor ontstaat het gevoel van “ons” systeem, in plaats van “het” systeem dat je geacht wordt te volgen en te gebruiken. Bovendien zijn de medewerkers zelf de experts t.a.v. hun processen. Met deze overtuiging adviseert SAM ook haar klanten; een kwaliteitssysteem helpt organisaties alleen als iedereen het systeem kent en er achter staat.

Externe SAM-sessies
Eens per twee maanden organiseert SAM Kwaliteit een bijeenkomst voor eigen personeel en zelfstandigen. Bij deze SAM sessies staat kennisdeling centraal. Het initiatief voor deze bijeenkomsten is tegelijkertijd de oorsprong van het ontstaan van SAM; gezamenlijkheid. De eigenaren van SAM, Roland en Jacqueline Blaauw, hebben, na jarenlang als zelfstandige werkzaam te zijn geweest, geconstateerd dat onder veel zelfstandigen behoefte is aan gezamenlijkheid en kennisdeling. Tijdens deze bijeenkomsten worden onderwerpen besproken als “de eerste ervaringen met de ISO 9001: 2015”, “hoe adviseren wij onze klanten over risicomanagement” of “hoe combineren we LEAN en ISO 9001”.

SAM Kwaliteit wil een netwerk creëren dat voor en met elkaar werkt, interessante onderwerpen bespreekt en kennis deelt. Op deze wijze weten adviseurs elkaar ook onderling te vinden en ontstaat een netwerk dat elkaar aan interessante opdrachten of de meest passende consultant helpen.