Onderzoek

Onderzoek

De kern van kwaliteitsmanagement is gelegen in het doorlopen van de cyclus van Plan-Do-Check-Act op verschillende niveaus binnen de organisatie. Het periodiek intern en extern meten en monitoren draagt bij aan het continu verbeteren van de kwaliteit van uw producten, diensten en interne bedrijfsvoering.

SAM Kwaliteit biedt diverse onderzoeken aan die een bijdrage leveren aan uw vraagstukken op het gebied van kwaliteitsmanagement. Bijzonder aan de onderzoeken van SAM Kwaliteit is dat de rapportages voorzien in een gericht verbeteradvies en aanzet tot concreet verbeterplan.

Klantonderzoek
Onderzoek bij uw klanten levert niet alleen informatie op over hun tevredenheid met uw producten en diensten, maar biedt u ook inzicht in de wijze waarop u relevante processen binnen uw organisatie kunt verbeteren.

Medewerkersonderzoek
Onderzoek bij uw klanten levert niet alleen informatie op over hun tevredenheid met verschillende aspecten van uw organisatie. De resultaten van een medewerkersonderzoek bieden ook aantoonbaar bewijs voor een aantal nieuwe eisen binnen ISO 9001:2015. Het gaat dan o.a. om de betrokkenheid en leiderschap van de directie en het kwaliteitsbewustzijn van uw medewerkers.

Stakeholderonderzoek
Om inzicht te krijgen in de eisen en verwachtingen in de externe omgeving van uw organisatie biedt het stakeholderonderzoek uitkomst. Met dit onderzoek krijgt u zicht op de wijze waarop stakeholders bij uw organisatie betrokken zijn en op welke manier u met uw stakeholders meerwaarde kunt halen uit de samenwerking.

Bovenstaande onderzoeken vormen de kern van het onderzoeksaanbod van SAM Kwaliteit. Als u hierin geïnteresseerd bent of andere onderzoeksvragen heeft, neem dan contact op met Math Göbbels (mgobbels@sam-kwaliteit.nl, 06-375 49 749). Wij komen vrijblijvend bij u langs om samen de aanpak af te stemmen op uw vraag.