Intersectorale arbeidsmobiliteit

Intersectorale arbeidsmobiliteit

Misschien herkent u dit:
• U zoekt al een tijd goede kwaliteitsprofessionals voor uw organisatie
• U krijgt deze vacatures moeilijk ingevuld
• U ervaart dat de spoeling dun is, waardoor het lastig is de juiste professional te vinden
• U bemerkt dat dit een ongewenst effect heeft op de werkdruk
• U merkt ook dat het gevaar bestaat dat het tekort effect heeft op de kwaliteit van uw producten / diensten en dus een negatief effect op uw bedrijfsresultaat.

SAM Kwaliteit biedt een structurele oplossing om het tekort aan kwaliteitsprofessionals aan te vullen: Intersectorale arbeidsmobiliteit!

Wij werven en selecteren ervaren kwaliteitsprofessionals uit andere sectoren en leiden ze voor u op conform de eisen en de behoefte van uw bedrijf / uw sector. Hiermee vullen wij samen met u structureel het tekort aan kwaliteitsprofessionals aan. Meer vissen voor uw vijver…

Intersectorale arbeidsmobiliteit
SAM Kwaliteit heeft een praktische invulling van het concept ‘’intersectorale arbeidsmobiliteit’’ ontwikkeld. Kandidaten komen uit sectoren waar geen tekort is en hebben in hun opleiding of ervaring wel raakvlakken met elementen die voor uw sector van belang zijn.
Wij selecteren ervaren kwaliteitsprofessionals met de juiste houding en vaardigheden voor uw bedrijf. Houding en vaardigheden zijn de kritische elementen die bij mensen het minst beïnvloedbaar zijn (veel minder dan kennis). Deze consultants worden door SAM Kwaliteit bijgeschoold op de normen en eisen die uw organisatie stelt en gecoacht door inhoudsdeskundigen (met sector kennis!) om de benodigde kennis op gewenst niveau te brengen. Vervolgens bieden wij on-the-job begeleiding door een ervaren consultant. Deze trekt zich gedurende de opdracht steeds meer terug en de ’junior’ consultant werkt meer en meer zelfstandig. Indien gewenst kunt u met de ‘junior’ consultant vervolgens een dienstverband aangaan.U kunt op deze wijze zonder verplichting tot dienstverband kennismaken met een potentiële nieuwe medewerker.

Beproefd concept
Intersectorale arbeidsmobiliteit wordt in veel sectoren met succes toegepast en SAM Kwaliteit past dit concept sinds 2015 met succes toe in de farmaceutische industrie.

Meer informatie
Heeft u interesse in nieuwe vissen in uw vijver en bent u nieuwsgierig geworden naar onze aanpak? Wij vertellen u graag over onze ervaringen en kijken met u naar de mogelijkheden om de goede kwaliteitsprofessionals te vinden voor uw organisatie. Roland Blaauw (rjblaauw@sam-kwaliteit.nl, 06 43029595).