De kunst van het auditen!

De kunst van het auditen!

Vaak wordt een audit gezien als een controle. Medewerkers hebben hier negatieve ervaringen mee en zien vaak op tegen een audit. Zij hebben het idee dat zíj worden gecontroleerd. Maar hoe zorg je er nu voor dat het een positieve ervaring wordt?

De kunst…
Volgens ons is de kunst van auditen: waarlijke interesse tonen in de processen van een organisatie. Zorg ervoor dat een medewerker weet dat het draait om de processen en niet om de persoon. Op deze manier zorg je ervoor dat een audit een positieve ervaring wordt en niet meer gezien wordt als een controle van de werkzaamheden. Een audit begint en eindigt met een oprechte nieuwsgierigheid naar het werk van anderen. Wat doet u eigenlijk? Hoe doet u dat? En waarom doet u dat? De nadruk ligt hierbij op het proces en niet op de werknemer zelf. Door vragen te stellen als “Wat zou er volgens u beter kunnen?” worden medewerkers gestimuleerd om mee te denken over de gewenste resultaten en belangrijker nog: hoe worden deze bereikt?

Toon waardering!
Bij een audit is het belangrijk om verbeterpunten te vinden die aangepakt kunnen worden. Neem als uitganspunt de positief behaalde resultaten en geleverde inspanningen. De kunst is om tijdens een audit de waardering hiervoor uit te spreken. Op deze wijze wordt de medewerker gestimuleerd en geeft het hen energie om verbeterpunten op te pakken en de gewenste resultaten te behalen. Vervolgens toets je ook of een organisatie de norm begrepen en ingevoerd heeft.

Succesfactoren
Hoe zorg je er nu voor dat een audit een succes wordt? Allereerst zorg je voor een goede mix van te toetsen onderwerpen: compliance, efficiency en effectiviteit. Daarnaast is het belangrijk dat de auditors invulling kunnen geven aan de gekozen mix. Kortom: beschikken zij over de juiste competenties? Als laatste is het belangrijk dat de auditors gezag hebben. De uitkomsten moeten niet in twijfel worden getrokken door het management en de medewerkers.

Geslaagd?
Volgens ons is een audit geslaagd als je én de gewenste resultaten hebt behaald die horen bij een audit én als de medewerker er een positieve ervaring aan over heeft gehouden. Op die manier heeft u de organisatie daadwerkelijk geholpen bij het continu verbeteren.

Worden audits binnen uw organisatie gezien als iets negatiefs en wilt u dit omtoveren tot een positieve ervaring? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.